chamsa

Zorgverzekering

Psychologische behandeling binnen onze praktijk wordt vergoed door de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar in Nederland. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract hiervoor afgesloten. Voor deze zorg betaalt u wel het eigen risico.

Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM 5. Enkel psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.
  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG).
  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.
  • Er moet duidelijk aangegeven worden welk soort psychologische zorg nodig is (binnen onze praktijk is dat de basis GGZ).