chamsa

Kwaliteitsstatuut

Achtergrondinformatie
In het model GGZ Kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’ verplicht hun kwaliteitsstatuut openbaar te maken, dus ook voor Chamsa die generalistische basis-ggz biedt binnen de Zorgverzekeringswet.
De afzonderlijke kwaliteitsstatuten kunnen via onderstaande links ingezien worden.

Kwaliteitsstatuut Chamsa Rachel Dautzenberg

Kwaliteitsstatuut Chamsa Stephanie Goossens

Kwaliteitsstatuut Chamsa Veronique Fox

Kwaliteitsstatuut Chamsa Ellen Bosselaar