chamsa

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken.
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een ‘post traumatische stress-stoornis’ (PTSS).
Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft.
De belangrijkste insteek is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van PTSS, omdat zij als kind vijf keer zoveel kans hebben om mishandeld / misbruikt te worden. Dit komt bij 31% van de mensen met een verstandelijke beperking voor. PTSS wordt echter zelden gediagnosticeerd, omdat de symptomen worden toegeschreven aan de verstandelijke beperking. EMDR is ook bij mensen met een verstandelijke beperking een eerste-keuze behandeling voor de gevolgen van psychotrauma. Doordat het verstandelijk niveau van functioneren vertaald kan worden naar een ontwikkelingsleeftijd sluit het EMDR protocol kind en jeugd hier goed bij aan.

EMDR animatie voor kinderen.

 

Hoe werkt EMDR? Een animatie.

In onderstaande filmpjes ziet u hoe een EMDR behandeling in zijn werk gaat.

Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij een 8 – 12 jarige.

Klik hier voor de brochure EMDR kinderen NL

Hier kunt u zien hoe EMDR in zijn werk gaat bij een 12 – 18 jarige.

Klik hier voor de brochure EMDR jongeren NL