chamsa

Welkom bij Chamsa Psychopedagogiek


Corona maatregelen

Beste heer/mevrouw,

Na een aantal weken van digitaal behandelcontact naar aanleiding van de maatregelen omtrent het coronavirus zien wij er naar uit om de behandelsessies binnenkort weer fysiek in onze praktijk op te gaan pakken. Uw betrokken behandelaar vanuit Chamsa zal individueel met u contact opnemen en afstemmen wanneer het fysieke behandelcontact weer hervat kan worden.

Wij willen u vragen rekening te houden met de volgende voorzorgsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Houd 1,5 meter afstand in de wachtkamer en tijdens de behandeling.
 • Hoest en/of nies in uw elleboog.
 • Blijf thuis bij klachten als koorts, hoesten, verkoudheid, niezen en/of kortademigheid.
 • Voorkom drukte in de wachtkamer door niet te vroeg op uw afspraak te verschijnen.
 • Maak enkel indien noodzakelijk gebruik van ons toilet.

Vanuit de praktijk zullen wij daarnaast de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

 • Bureaus, stoelen en deurklinken worden na iedere behandelsessie gedesinfecteerd.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Er wordt geen drank aangeboden.
 • De tijdschriften in de wachtkamer worden tijdelijk weggehaald.
 • De stoelen in de wachtkamer staan 1,5 meter van elkaar vandaan.
 • In de wachtkamer staat desinfectiemateriaal en papieren doekjes.
 • De ruimtes worden zoveel als mogelijk geventileerd.
 • Voorafgaand aan iedere behandelsessie wordt er navraag gedaan naar eventuele klachten.

Hopende op uw begrip.

Hartelijke groet,
Team Chamsa

Klik hier voor de richtlijn GGZ en Corona.


Voor doorverwijzers: als u twijfelt of patiënt bij ons aangemeld kan worden klik dan hier voor het “Stroomdiagram verwijzing LBV GGZ”.


Chamsa is het Egyptisch telwoord vijf en staat voor de vier elementen aarde, water, lucht en vuur die met elkaar verbonden worden door de geest wat het vijfde element vormt.
Ook de mens is samengesteld uit deze principes:

Aarde staat voor de materiële wereld waarin wij leven en zorgt voor stabiliteit. Ze zijn nodig om te kunnen overleven en vervullen de basisbehoeftes van ieder levend wezen. Het omvat dus de psychosociale en omgevingsfactoren.

Water staat voor de gevoelens die veranderlijk kunnen zijn.

Lucht staat voor het denken wat alleen wordt opgemerkt wanneer er een gedachte is.

Vuur zorgt voor verandering.

De Geest geeft aan dat je er mag zijn. Dit element is niet volledig gesloten, omdat je voortdurend in mindere of meerdere mate bloot bent gesteld aan omgevingsinvloeden.