chamsa

Welkom bij Chamsa Psychopedagogiek


Voor doorverwijzers: als u twijfelt of patiënt bij ons aangemeld kan worden klik dan hier voor het “Stroomdiagram verwijzing LBV GGZ”.


Chamsa is het Egyptisch telwoord vijf en staat voor de vier elementen aarde, water, lucht en vuur die met elkaar verbonden worden door de geest wat het vijfde element vormt.
Ook de mens is samengesteld uit deze principes:

Aarde staat voor de materiële wereld waarin wij leven en zorgt voor stabiliteit. Ze zijn nodig om te kunnen overleven en vervullen de basisbehoeftes van ieder levend wezen. Het omvat dus de psychosociale en omgevingsfactoren.

Water staat voor de gevoelens die veranderlijk kunnen zijn.

Lucht staat voor het denken wat alleen wordt opgemerkt wanneer er een gedachte is.

Vuur zorgt voor verandering.

De Geest geeft aan dat je er mag zijn. Dit element is niet volledig gesloten, omdat je voortdurend in mindere of meerdere mate bloot bent gesteld aan omgevingsinvloeden.