chamsa

Lichaamsgericht werken

Lichaamsgerichte therapie is een vorm van therapie waarbij het lichaam centraal staat. De therapie is niet zozeer gericht op ‘praten’ maar veel meer op ‘ervaren’. Bij lichaamsgericht werken wordt uitgegaan van een holistische benadering. Dat betekent dat het lichaam de gehele persoon symboliseert, waarbij lichaam en geest één geheel vormen. Mensen zijn vaak geneigd te focussen op dat wat het verstand hen vertelt, maar vergeten vaak hun lichaam. Juist in het lichaam slaan we belangrijke informatie op over de positieve en negatieve ervaringen in het verleden.

Door je bewust te worden van je eigen lichamelijke sensaties en de gevoelens die daarbij horen in bepaalde situaties, kun je het lichaamsbewustzijn vergroten en je identiteitsgevoel en autonomie versterken.

Bij lichaamsgericht werken wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte oefeningen, ademhalingstechnieken en mindfullness-oefeningen. Door keuzes en inzichten niet alleen te zien, horen en begrijpen maar ze ook lijfelijk te voelen en ervaren, ben je beter in staat om deze keuzes en inzichten te integreren in je dagelijkse leven.