chamsa

Wachttijden

Wanneer u op een wachtlijst komt te staan voor behandeling zijn er regels voor een maximum wachttijd.
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden per zorgsector. Dit worden ook wel Treeknormen genoemd.

De treeknorm voor de GBGGZ is 4 weken.

De haalbaarheid van de Treeknormen hangt (naast intern te beïnvloeden factoren) ook af van de verhouding tussen vraag en capaciteit. Er wordt gestreefd naar zo spoedige mogelijke behandeling; als dat niet lukt kunnen de POH-GGZ eventueel overbruggingszorg bieden.

De gemiddelde actuele wachttijd is 8 maanden.
De getoonde wachttijd is 1 april 2020 voor het laatst geactualiseerd (peildatum).

U kunt uw zorgverzekeraar vragen om bemiddeling voor een plek. Het lukt echter ook dan niet altijd om de juiste behandeling op tijd te krijgen.