chamsa

Wachttijden

Wanneer u op een wachtlijst komt te staan voor behandeling zijn er regels voor een maximum wachttijd.
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt over maximaal aanvaardbare wachttijden per zorgsector. Dit worden ook wel Treeknormen genoemd.

De treeknorm voor de GBGGZ is 4 weken.

De haalbaarheid van de Treeknormen hangt (naast intern te beïnvloeden factoren) ook af van de verhouding tussen vraag en capaciteit. Er wordt gestreefd naar zo spoedige mogelijke behandeling; als dat niet lukt kunnen de POH-GGZ eventueel overbruggingszorg bieden.

De gemiddelde actuele wachttijd van onze locatie in Voerendaal is 28 weken.
De getoonde wachttijd is 1 februari 2024 voor het laatst geactualiseerd (peildatum).

De gemiddelde actuele wachttijd van onze locatie in Melick is 37 weken.
De getoonde wachttijd is 1 februari 2024 voor het laatst geactualiseerd (peildatum).

Bij aanmelding binnen onze praktijk ontvangt u een ontvangstbevestiging van aanmelding met daarop de geschatte wachttijd van dat moment. Zodra u aan de beurt bent, ontvangt u automatisch een bericht van ons voor het plannen van de intake. Zodra de intake heeft plaatsgevonden is de wachttijd tot behandeling 2 weken.

U kunt uw zorgverzekeraar vragen om bemiddeling voor een plek. Het lukt echter ook dan niet altijd om de juiste behandeling op tijd te krijgen.