chamsa

Psychodiagnostiek

Binnen onze praktijk is het mogelijk om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren bij mensen die (vermoedelijk) functioneren op een verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een intelligentie-onderzoek, een onderzoek naar het sociaal emotionele functioneren of een onderzoek naar autisme of ADHD. Wij denken graag met u mee welke psychodiagnostische onderzoeken passend zijn bij uw vraag. Veel voorkomende diagnostische vragen bij de genoemde doelgroep zijn bijvoorbeeld onderzoeken ter onderbouwing van WLZ-aanvragen, rechtszaken of het UWV; maar ook is het mogelijk onderzoek uit te laten voeren bij handelingsverlegenheid van het systeem. Wij zijn ervaren in het uitvoeren van diagnostiek bij mensen met een (vermoedelijke) verstandelijke beperking of zwakbegaafd niveau van functioneren en maken daarom voornamelijk gebruik van diagnostiekmateriaal dat passend is voor de doelgroep waarmee wij werken. Ook mensen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn bij ons welkom.

Mocht u psychodiagnostiek willen laten uitvoeren door onze praktijk, mail dan uw vraag en gegevens naar ons secretariaat (secretariaat@chamsa.nl). Wij plannen dan een belafspraak met u in om onze mogelijkheden met u door te spreken.

In onderstaande tarievenlijst krijgt u een indruk van onze huidige tarieven en diagnostische mogelijkheden. Wanneer er meerdere diagnostiektrajecten tegelijk worden afgenomen of indien er sprake is van verschillende onderzoeksvragen, dan kunnen we tevens met u kijken naar een passende offerte.

Diagnostiek wordt enkel vergoed door de zorgverzekering indien het onderdeel is van een behandelvraag. In alle andere gevallen vergoed de zorgverzekering geen diagnostiek.

Om betrouwbare diagnostiek te kunnen verrichten is het noodzakelijk dat een cliënt abstinent is van middelengebruik. 

PRIJZEN

Psychodiagnostisch onderzoek

Intelligentieonderzoek met kort verslag € 749,50
Intelligentieonderzoek met uitgebreid verslag € 913,50
Intelligentieonderzoek non-verbaal € 749,50
In kaart brengen sociaal emotionele ontwikkeling € 749,50
Autisme € 1.832,25
ADHD € 803,25
Onderbouwing WLZ / WAJONG € 749,50
Beoordelen mate van wilsbekwaamheid
t.b.v. aanvraag mentorschap en/of bewindvoering of curatele
€ 543,50
Bovenstaande prijzen zijn geldig per 1-1-2024 tot 31-12-2024.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief alle overige kosten, maar exclusief BTW.
Op basis van art. 11 OB zijn deze prestaties vrijgesteld van BTW.