chamsa

Psychodiagnostiek

Om in de behandeling goed aan te kunnen sluiten bij mensen met een verstandelijk beperking is het wenselijk zo veel mogelijk zicht te hebben op de factoren die hun functioneren bepalen te weten intelligentie, emotionele ontwikkeling en/of ervaringsordening.

  • Kijk naar de basale problematiek en niet enkel naar symptomen
  • Zijn de symptomen te behandelen door de basale problemen aan te pakken
  • Sluit psychiatrie niet uit, maar ben achterdochtig
  • Haal de lading er af door realistischer te kijken (demystificeer)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Handboek psychodiagnostiek en verstandelijke beperking daar vele instrumenten niet bruikbaar zijn bij deze doelgroep. Een diagnose wordt gesteld op basis van de DM – ID (Diagnostic Manual – Intellectual Diasbility) wat een bewerking is van de DSM IV – TR.

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie.

Intelligentie

SEO

Ervaringsordening