chamsa

Afspraak annuleren

Als u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, dient u dit tenminste 24 uur van tevoren te laten weten, rechtstreeks bij uw eigen behandelaar (dit mag per inspreken voicemail, mail of app). De automatische tijdsmelding bij de boodschap geldt als tijdstip van annuleren.

Bij niet tijdig afmelden of no show zal er € 25,- in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor eigen rekening daar de verzekeraars deze kosten niet vergoeden.