chamsa

Aanmelding

U kunt bij ons aangemeld worden middels een verwijzing van uw huisarts. Uw huisarts kan naar ons verwijzen via Zorgdomein.

Aanmeldcriteria:

– (Vermoeden van) Een zwakbegaafd of verstandelijk beperkt niveau van functioneren (concrete intelligentiecijfers zijn niet nodig)

– (Vermoeden van) Een DSM-5 diagnose

– Een duidelijke hulpvraag

Voor verwijzers: als u twijfelt of uw cliënt bij ons aangemeld kan worden klik dan hier voor het “Stroomdiagram verwijzing LBV GGZ”.

 

Indien u verdere vragen heeft over aanmelding kunt u contact opnemen met ons secretariaat:

Telefoon: 06-18801903

E-mail: secretariaat@chamsa.nl