chamsa

Psycho-educatie LVB

Psycho-educatie over een verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau van functioneren is bedoeld om het onderwerp ‘beperking’ bespreekbaar te maken. Daarbij gaat het niet om IQ- getallen en tekortkomingen, maar om lastige situaties en manieren om daarmee om te gaan. Het doel is om (gedrags-)problemen te leren voorkomen en de kwaliteit van leven te vergroten. Binnen de psycho-educatie wordt er ook aandacht besteed aan de sterke kanten van de cliënt, vanuit het idee je te richten op de dingen waar je goed in bent en hulp te vragen bij zaken die je minder goed afgaan.