chamsa

Behandelvormen

De verwijzing vindt o.a. plaats op basis van de kalenderleeftijd.
Om deze reden komen volwassen mensen met een verstandelijke beperking binnen volwassenezorg terecht.
Vanwege hun verstandelijke beperking en daarnaast emotionele ontwikkeling profiteren zij onvoldoende van het behandelaanbod. Veel behandelingen zijn namelijk cognitief van aard en gaan uit van verbale capaciteiten die de mensen met een verstandelijke beperking minder in huis hebben. Daarnaast hebben zij vaak weinig zelfwerkzaamheid.
In mijn vervolgopleidingen heb ik expliciet postacademische cursussen gevolgd om deze populatie te behandelen. Verder kan ik met een achtergrond vanuit de gehandicaptensector behandelingen aanpassen (). Hoe lager het niveau van verstandelijk functioneren des te meer wordt aangesloten.
Jammer genoeg zijn er weinig evidence based behandelingen voor deze doelgroep.

Zowel in aanloop naar en ook tijdens behandeling is het vaak wel wenselijk dat begeleiding, indien in beeld, de aangeleerde vaardigheden met de client oefent ter bevordering van het zich eigen maken van de vaardigheden als bijsturen / corrigeren ervan om hiermee zijn/haar functioneren verder te verbeteren.

Klik op een van onderstaande links voor meer informatie.

Oplossingsgericht werken

EMDR

Lichaamsgericht werken