chamsa

Behandeling

Binnen onze praktijk zien wij (volgens de kalenderleeftijd) enkel volwassen cliënten. Vanwege hun verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid functioneren zij in het dagelijkse leven echter veelal op een jonger ontwikkelingsniveau. Om die reden sluiten psychologische behandelingen binnen reguliere psychologenpraktijken of -instellingen vaak niet aan.

Bij Chamsa gebruiken wij reguliere behandelvormen die gebaseerd zijn op de protocollaire richtlijnen die volgen uit de zorgstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit onze specifieke opleidingen en tevens jarenlange ervaring binnen de verstandelijk gehandicaptensector, passen wij deze reguliere behandelvormen op maat aan voor onze cliënten. Op die manier hoeven we minder beroep te doen op de cognitieve en verbale capaciteiten van onze cliënten daar ze op deze vlakken juist vaak moeilijkheden ervaren. Voorbeelden daarvan zijn dat we onze gesprekken visualiseren of beeldend maken; informatie in eenvoudige bewoordingen en in korte boodschappen aanbieden en ook vaak herhaling toepassen om de gekregen informatie te laten beklijven. We gebruiken daarnaast methodes die specifiek voor onze doelgroep ontwikkeld zijn. In ons contact zijn we laagdrempelig zodat onze doelgroep zich veilig en vertrouwd bij ons durft te voelen.

Om de behandeling verder te laten slagen werken wij veel samen met het netwerk van de cliënt (bijvoorbeeld familie of begeleiders vanuit zorginstellingen), die inhoudelijk kunnen ondersteunen in bijvoorbeeld het vormgeven van oefeningen voortkomend uit de behandeling, maar ook een rol kunnen spelen in het nogmaals herhalen van de informatie die binnen de behandelsessies verkregen wordt. Ook speelt het netwerk een belangrijke praktische rol in het vormgeven van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij het organiseren van vervoer of bij het herinneren aan afspraken, daar onze cliënten met dit soort kwesties vaak moeilijkheden ervaren. Vanuit onze praktijk denken wij ook graag mee in oplossingen voor psychosociale problemen die de behandeling bemoeilijken of vertragen.  

Wat betreft digitale zorg zetten we binnen onze praktijk gevalideerde E-healthmodules in en maken daarbij gebruik van het aanbod van Therapieland. Verder is het binnen onze praktijk mogelijk om online consulten af te nemen. Wanneer het voor de voortgang van de behandeling wenselijk is, worden er ook afspraken gemaakt over inhoudelijk Whatsapp contact tussen de behandelsessies.