chamsa

Intelligentie

Een lichte verstandelijke beperking is niet altijd zichtbaar, maar wel van grote invloed op het algemeen functioneren. Het is van belang om een licht verstandelijke beperking tijdig te herkennen om de behandeling beter aan te laten sluiten op de mogelijkheden van mensen met een licht verstandelijke beperking.

Volgens de AAMR (American Association of Mental Retardation – 2002) wordt een verstandelijke beperking bepaald door drie criteria:

 • Beperkingen in het intellectuele functioneren (IQ < 70)
 • Beperkingen in het adaptieve gedrag (beperkte conceptuele, sociale en praktische vaardigheden)
 • Ontstaan in de ontwikkelingsleeftijd (voor de leeftijd van 18 jaar)

Mensen met een verstandelijke beperking zouden dezelfde ontwikkelingsfasen doorlopen als mensen zonder een verstandelijke beperking met dit verschil dat deze fasen bij eerstgenoemde langer duren en de ontwikkeling eerder stopt dan bij laatstgenoemde. De gradatie en de categorisatie van de verstandelijke beperking wordt naast IQ door de ontwikkelingsleeftijd aangegeven. De niveaus van beperking worden gekoppeld aan bepaalde ontwikkelingsperioden van mensen zonder een verstandelijke beperking en deze lopen parallel met de ontwikkelingsfasen van Piaget.

Graad van Verstandelijke beperking:

 • Zeer ernstige verstandelijke beperking
  IQ: 0 – 20
  Ontwikkelingsleeftijd: Tot 2 jaar
  Ontwikkelingsfase: Sensomotorisch
 • Ernstige verstandelijke beperking
  IQ: 20 – 35
  Ontwikkelingsleeftijd: 2 – 4 jaar
  Ontwikkelingsfase: Preoperationeel
 • Matige verstandelijke beperking
  IQ: 35 – 50
  Ontwikkelingsleeftijd: 4 – 7 jaar
  Ontwikkelingsfase: Prelogisch
 • Lichte verstandelijke beperking
  IQ: 50 – 70
  Ontwikkelingsleeftijd: 7 – 12 jaar
  Ontwikkelingsfase: Concrete operaties, logisch
 • Zwakbegaafd
  IQ: 70 – 85
  Ontwikkelingsleeftijd: >12 jaar
  Ontwikkelingsfase: Abstract redeneren

Om de verstandelijke beperking in kaart te brengen, maak ik gebruik van:

 • Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) De SCIL is geschikt om snel te screenen op een mogelijk licht verstandelijke beperking. Indien er sprake is van een mogelijk licht verstandelijke beperking is (afhankelijk van de hulpvraag) nader diagnostisch onderzoek nodig.
 • WAIS IV

Intelligentie bepaalt het kunnen.