chamsa

Emotionele ontwikkeling

De huidige definitie van verstandelijke beperking voldoet niet helemaal. Het gaat niet alleen om een achterstand in de cognitieve ontwikkeling en om problemen in gedrag, maar ook om een achterstand in de emotionele ontwikkeling.

Bij veel mensen met een verstandelijke beperking is sprake van een zogeheten disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dit betekent dat de verschillende aspecten in de ontwikkeling van deze mensen niet in evenwicht met elkaar zijn. Een disharmonisch profiel maakt mensen met een verstandelijke beperking, vooral emotioneel, kwetsbaar en juist vanuit die emotionele kwetsbaarheid ontstaan bij velen psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Het gevaar van overschatting is groot wanneer niet duidelijk is op welk sociaal-emotioneel niveau een cliënt functioneert. Draagkracht speelt hier een belangrijke rol, naast het kunnen, is het aankunnen essentieel voor een evenwichtige ontwikkeling.

Graad van Verstandelijke beperking:

 • Zeer ernstige verstandelijke beperking
  IQ: 0 – 20
  Ontwikkelingsleeftijd: Tot 2 jaar
  Emotionele fase: Adaptatiefase / 1e socialisatiefase
 • Ernstige verstandelijke beperking
  IQ: 20 – 35
  Ontwikkelingsleeftijd: 2 – 4 jaar
  Emotionele fase: 1e socialisatie fase / 1e individuatiefase
 • Matige verstandelijke beperking
  IQ: 35 – 50
  Ontwikkelingsleeftijd: 4 – 7 jaar
  Emotionele fase: Identificatiefase
 • Lichte verstandelijke beperking
  IQ: 50 – 70
  Ontwikkelingsleeftijd: 7 – 12 jaar
  Emotionele fase: Realiteitsbewustwording
 • Zwakbegaafd
  IQ: 70 – 85
  Ontwikkelingsleeftijd: >12 jaar
  Emotionele fase:

Om de emotionele ontwikkeling in kaart te brengen, maak ik gebruik van:

 • SEO – R
 • VABS
 • ZALC

Boekje SEO