chamsa

Samenwerking

Binnen de GBGZZ wordt de mogelijkheid geboden om andere disciplines te consulteren.
Hierbij werk ik samen met psychiater Rens Evers.

Hij heeft ervaring als verpleegkundige en psychiater binnen de verstandelijk gehandicapte zorg.
Zijn specialismen zijn autisme spectrum stoornis en genetische syndromen.

Hij is werkzaam bij Dichterbij voor het MultiFunctioneel Centrum voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische- of Gedragsproblemen (MFCG) en de Koraalgroep voor St. Anna en als consultant bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Hij wordt geconsulteerd voor diagnostiek, second opinion en het voorschrijven van medicatie.