chamsa

Aanmelding

U kunt zich dus via uw huisarts laten aanmelden of u meldt zichzelf aan en zorgt op korte termijn voor een verwijsbrief van de huisarts. In het intakegesprek zal worden beoordeeld of u inderdaad binnen de GBGGZ geholpen kunt worden of dat er een behandelindicatie aangevraagd dient te worden om voor specialistische zorg van bv. Stevig in aanmerking te komen.

Voor doorverwijzers: als u twijfelt of patiënt bij ons aangemeld kan worden klik dan hier voor het “Stroomdiagram verwijzing LBV GGZ”.

Indien u vragen heeft over aanmelding of als u zich wilt aanmelden kunt u op maandag tussen 08.00 en 12.00 uur contact opnemen:

Telefoon: 06-18801903

E-mail: secretariaat@chamsa.nl